દુનિયામા સૌથી પહેલા વિમાનનો આવિષ્કાર થયો હતો, એક ભારતીય દ્વારા…નથી ખબર તો જાણીલો આજે જ

0
308

ઈચ્છે તો કઈ પણ કરી શકે છેનીચે લખેલી વસ્તુ આ વાતનું સ્પષ્ટ ઉદાહરણ છેતમને કેવું લાગશે કે દુનિયાનું સૌથી પહેલું વિમાનની શોધ અમેરિકાના રાઈટ બંધુઓએ નઈ પણ ભારતના શિવકર બાપુજી તલપડે એ કરી હતી.હા દુનિયાનું પહેલું વિમાન એ એક ભારતીયએ મુંબઇમાં બનાવ્યું હતું.આ વિમાન નું નામ તલપડેજી ને મરુસ્તખા રાખ્યું હતું. મરુસ્તખા એ એક સંસ્કૃત શબ્દ છે પણ એનો અર્થ વાયુનો મિત્ર એવું કહેવાયમરુસ્તખાની પહેલું ઉડાન ધ્યાનથી દસ્તાવેજીકરણ નથી કર્યો પણ એવું કહેવામાં આવે છે કે પહેલું ઉડાન 1895 માં કરવામાં આવી હતી રાઈટ બંદુઓ દ્વારા બનાવેલ વિમાન 8 વર્ષ પહેલા.

તલપડેજીની શાળામાં ભણતા એક છાત્રને કહ્યું કે મરુસ્તખા એની પહેલી ઉડાનમાં એક પંખીની જેમ ઉડી ગયું હતું છાત્રનું નામ હતુ સતાવલેકર.આ વાતોથી સાબીત થાય છે કે શિવકર બાપુજી તલપડેજીને જોરદાર વિમાન દુનિયાનું પહેલું વિમાન બનાવ્યું હતું.પ્રથમ પુરાવો સાતવલેકરે ઉપર આપેલ નિવેદન.બીજો પુરાવો મરુત્સખા ઉડતી વખતે મહાદેવ ગોવિંદ રાણાની હાજરી.

ત્રીજો પુરાવો સયાજીરાવ ગાયકવાડ માને છે કે મરુત્સખાએ ખરેખર વિમાન ઉડાવેલું.લો અમે તમારી સામે 3 સ્પષ્ટ અને મજબૂત પુરાવા મુક્યા છે.તલપડેજીએ પહેલી ઉડાન પછી વિમાનને તેમના સ્ટોર હાઉસમાં રાખ્યું હતું અને તે ત્યાં લાંબો સમય રહ્યો તલપડે સંસ્કૃત વિદ્વાન હતા અને પુરાણોમાં આપવામાં આવેલા વિમાનોનો ઉલ્લેખ તેમને મરુત્સખા બાંધવાની પ્રેરણા આપે છે.

ઘણું બધું છે જે મનુષ્યો બરાબર સમજી શક્યા નથી આપણે શાળાઓમાં જે ભણાવવામાં આવે છે તેના પર સંપૂર્ણ નિર્ભર થઈ શકતા નથી આ વિશ્વમાં ઘણી વસ્તુઓ છે જેની શોધ છેલ્લી સદીમાં થઈ છે પરંતુ તે શોધનો ઉલ્લેખ પહેલાથી જ પુરાણો અને વેદોમાં કરવામાં આવ્યો છે.આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ એ વિશ્વની સૌથી જૂની સંસ્કૃતિ છે.શાસ્ત્રો અને વેદોમાં આપેલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું આપણું કર્તવ્ય છે જેમ શિવકરે બાપુજી તલપડે કર્યું.