રિયા ને ઓફિસ ની અંદર બોલાવી ને તેના કપડા ઊંચા કરીને લબ લબાવી નાખી.

0
946

મારું નામ પ્રતાપ છે હું 32 વર્ષનો છું અને હાલ હું મારી પોતાની ઓફિસ ચલાવું છું અને મને મારી ઓફિસ ચાલવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે કારણ કે મારી ઓફિસ આપની અંદર ઘણા બધા સભ્યો છે જેની અંદર કેટલાક પુરુષે શોધો કેટલા સ્ત્રીઓ છે એને કેટલી બધી સ્ત્રીઓ છે તેમાંથી કેટલી સ્ત્રીઓ સારી લાગે છે તો કેટલી સ્ત્રીઓ ખરાબ લાગે છે.

પણ ઘણી બધી છોકરીઓ એવી છે કે જેવો ના હજુ સુધી લગ્ન થયા નથી અને ઘણી બધી લાઈનો પણ આપ્યું છે જેના કારણે હું કોઈ સ્ત્રી ઉપર આમતો નજર લાગતો હતો નથી કારણકે હું મારા ગામમાં ઘણો બધો વ્યસ્ત હોતું પરંતુ જે સ્ત્રીઓ મને નજર રાખે છે અને મારી ઉપર નજર રાખતી હોય છે અને તેઓ મને નજર કરતું હોય છે

તેનું ઘણી બધી નજર તેની સાથે મને બધું કરવાની ખબર મજા આવતી હોય છે અને હું ૩૨ વર્ષ નો છું અને હજુ સુધી મારા લગ્ન થયા નથી જેના કારણે મને ઘણીવાર સમસ્યાઓ પણ થતી હોય છે પરંતુ હંમેશા એવું માનતો હોવું છું કે જ્યારે કોઈ પણ રીતે કાર્ય કરવામાં આવી છે ત્યારે તેવા સમયની અંદર હંમેશા કોઈ વ્યક્તિ સામે વાળું શું વિચાર્યું છે

તે જોવું જોઈએ અને આવી જ મારી એક ઓફિસ ની મેટ હતી ને તે ઓફિસની અંદર આવતી હતી આ ઘણા સમયથી મારી ઓફિસની અંદર કામ કરતી હતી અને તેને ઘણી બધી તે મને મજા લેવાની કે પછી ઈચ્છા થતી હતી પરંતુ હું તને કહી શકતો હું જેના કારણે મને ઘણી બધી સમજવો થતી હતી પરંતુ એક વખત મેં વિચારી લીધું હતું કે હું હરિયાણા ઓફિસની અંદરથી બોલાવીને એક વખત હું તેની સાથે બધું કરવાનું નજીક હતું

એક વખત તમારી ઓફિસમાં આવીને સાંજનો સમય હતો ઘણા બધા મારા ઓફિસની અંદર કોઈ પણ નહોતું હું માત્ર લઈને માત્ર એકલો હતો તમારી ઓફિસની અંદર આવી તેને દરવાજો બંધ કરી લીધો. નહિતર તેણે મને કપડાં ઊંચા કરીને માત્ર બતાવીને એટલું જ કીધું કે તમે ઘણી બધી રીતે કાર્ય કરતા ઓછો અને તમે ઘણા બધા ડિપ્રેશનમાં પણ આવી જતા હોવ છો દૂર કરવા માટે આજે તમે મારો ઉપયોગ કરી શકો છો

ત્યારબાદ મેં તેને ઘણી બધી આનાકાની કરીને ના પાડી પરંતુ મેં તમને સામેથી ઓફર કરી છે અને તમે મારી સાથે બધું કરી શકો છો મને પણ તમારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવવાની છે અને પછી તો શું હતું રિયા મને જેવું કહ્યું કે તે મારી સાથે બધું કરવા માંગે છે ટેબલ પર વાંકી વાળી ને મેં તેને અલગ અલગ પોઝીશન ની અંદર ખૂબ જ મજા આવીને જ્યારે મેં તને ભારે મજા આપી મેં તને મુખ હોય તો પણ કરાવ્યું અને તેની સાથે ઘણી બધી પોઝિશનની અંદર પણ મજા આપી હતી જેના કારણે તેને પણ ઘણી બધી રીતે મજા આવી ગઈ હતી અને હવે પછી વારંવાર હું રિયા સાથે આવી રીતે મજા લેતો હતો અને મને પણ ઘણી બધી મજા આવતી હતી.