ભાભીએ કુંવારા દેવરને કહ્યું, “દેવરજી હવે મસ્તી કરવાનું બંધ કર અને આજે હું તમને ખુશ કરી દઈશ”પછી ભાભીએ કપડાં ઉતારીને…

0
8634

પ્રશ્ન. મને વારંવાર હવે છોકરીઓને થ પ થપાવવાનું મન થાય છે હું શું કરું?

તો જણાવજો કે તમને વારંવાર બધી છોકરીઓને બધું કરવાનું મન થાય છે અને તેના કારણે તમે શું કરી શકો છો સામાન્ય રીતે તમે એક પુરુષ છો ને એ પુરુષ તરીકે તમને બધું કરવાનું મન થાય તો ખૂબ જ સારી બાબત કહી શકાય અને એક જ છોકરીઓ અને કરવાનું જ મન થવું જોઈએ તે તો ખૂબ જ સારી બાબત કહી શકે

પરંતુ વિચારવાની માત્ર એક જ જરૂર છે કે તમે મને એ રીતે પૂછી રહ્યા છો તો મને વારંવાર બધું કરવાનું મન થતું હોય તો તેની માટે હું શું કરી શકું અને મને કઈ સમસ્યા રહી શકે કે હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ જાણવા માગું છું કે તમને આમ તો સામાન્ય રીતે કોઈ સમસ્યા નથી પરંતુ હા એક વસ્તુ છે તો થોડી વાર તમને બધું કરવાનું મન જરૂર થાય છે

પરંતુ તમારા લગ્ન ન થયા હોય અને તમને લાગતું હોય તો તમારે કોઈ સ્ત્રીઓ પાસે જવું જોઈએ તો તમારે જે સ્ત્રીઓ આ બધું કરતી હોય છે તેની પાસે ન જવું જોઈએ તો હું મને લાગે છે કારણ કે જેને તમે પાસે જાઓ છો ત્યારે તમને મજા તો ઘણી બધી આવવાની છે પરંતુ ત્યારબાદ તમારા લગ્ન થઈ જશે અને જ્યારે તમારા લગ્ન થશે

ત્યારબાદ તમને ઘણું બધું કંટાળો આવશે અને કદાચ બની શકે કે તમારી જ પત્ની હોય તેને ખબર ન પણ પડતી હોય તો તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ આગળ જતા થઈ શકે છે તેવું મને લાગે છે એટલે તમારે તે વસ્તુને ધ્યાન રાખવું પડે ત્યારબાદ તમને કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો નથી આવવાનો અને તમે ખૂબ જ સરસ રીતે પોતાની જિંદગી વિતાવી શકશો એવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મારું વજન ૯૦ કિલો છે અને મારી પત્ની ૫૦ કિલો ની છે હું તેની સાથે કેવી રીતે સરળ તાથી ચ પા ચપી બોલાવી શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારું વજન લેવાનું છે અને તમારી પત્ની માત્ર 50 કિલોની છે તો તેની માટે હવે સરળ રીત તમે બધું કેવી રીતે કરી શકો તો તમને સૌ પ્રથમ હું જણાવવા માગું છું કે આવું બધું ઘણા બધા કપલ વરચે થતું હોય છે સામાન્ય રીતે જેમાં એક જે હોય છે ખૂબ જ વધારે હોય છે તો બીજો જે પાર્ટનર હોય છે તેનું વજન ખૂબ જ ઓછું હોય છે

અને જેના કારણે જ્યારે બધું કરવાની વાત આવતી હોય છે તેવા સમયની અંદર તેઓ શાંતિથી બધું કરી શકતા નથી અને જ્યારે તેઓ શાંતિથી બધું કરી શકતા નથી તેવા સમયની અંદરથી મને ઘણી બધી સમસ્યાઓ પેદા થતી હોય છે હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ જાણવા માગું છું કે સામને રીતે તમારું વજન 90 કિલો છે અને તમારી પત્ની પાર્ક 50 કિલોની હોય અસામાનની અંદર તમે તેને જાડું થવા માટે કહી શકો છો

અને જણાવી શકો છો કે તમારે એવું થવું જોઈએ તમે તમને કસરત કરાવી શકો છો અથવા તમારે તમારું વજન ઓછું કરવું જોઈએ અને એવું ન પણ થતું હોય તો ત્યારબાદ તમારે કેવી રીતે સેટલમેન્ટ આવે છે તે તમારે જોવું જોઈએ અને કોઈપણ એક બે પોઝિશન પકડીને તમે બધું કરી શકો છો તેવું મને લાગે છે.