જ્યારે મહિલાઓને બિસ્તર પર જવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે કરે છે આવા ઈશારા..

0
4259

જ્યારે કોઈ સ્ત્રી કોઈ પુરુષને પસંદ કરવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે તે તેની સાથે શારીરિક સં* બાંધવાનું પસંદ કરે છે તે પહેલાં સ્ત્રી પુરુષને કેટલાક ઈશારા કરે છે આવો જાણીએ કેવી રીતે ઓળખવું ઘણી વખત સ્ત્રીઓ કહી શકતી નથી.

કે તેઓ કોઈ પુરુષને પસંદ કરે છે કે નહીં ઘણી વખત તેઓ તેમના મનની લાગણીઓને બહાર કાઢી શકતી નથી આવી સ્થિતિમાં જો તેમને શારીરિક સં* બાંધવાની ઈચ્છા હોય તો પણ તેઓ તેને કેટલાક સંકેતો દ્વારા સમજાવે છે.

આવો જાણીએ તે કયા સંકેતો છે જેથી તેમની ઈચ્છાઓ સમજી શકાય જ્યારે ભારે શ્વાસ લેવો જ્યારે સ્ત્રીઓ તેમના હોઠ સાથે રમે છે જ્યારે તમે તમારા વાળ સાથે રમો છો વાત કરતી વખતે ખૂબ નજીક આવવું.

જ્યારે તમે તમારા શરીરને સ્પર્શ કરવાનું શરૂ કરો છો જ્યારે તે આંખોમાં તારી સાથે વાત કરવા લાગ્યો જ્યારે તમારા કાનમાં વાત કરો ચિહ્નોને ખૂબ ખોટા ન લો જ્યારે મહિલાઓ જડપી શ્વાસ લેવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે પુરુષે સમજી લેવું જોઈએ કે સ્ત્રી શારીરિક સં* બાંધવા માટે તૈયાર છે.

જ્યારે સ્ત્રી પોતાના વાળ સાથે રમવાનું શરૂ કરે ત્યારે તે સમજી શકાય છે તેણી એક સંકેત આપવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે આંખનો સંપર્ક એ વાતચીત કરવાની શ્રેષ્ઠ રીત છે જો કોઈ સ્ત્રી સતત તમારી આંખોમાં જોતી હોય.

અને હસતી હોય અથવા તેના વાળ સાથે રમતી હોય તો તેનો અર્થ એ કે તે તમને પસંદ કરે છે ઘણી વખત કોઈ સ્ત્રી તમારી નજીક આવે છે અને તમારા કાનમાં કંઈક બબડાટ કરે છે જ્યારે તે નજીક આવે છે ત્યારે તે સૂચવે છે કે તેને તમારામાં રસ છે.

ઘણી વખત કોઈ મહિલા તેના હોઠ દબાવતી હોય છે કરડે છે તમે આના પરથી પણ સમજી શકો છો જ્યારે કોઈ સ્ત્રી પોતાના શરીરને અલગ-અલગ રીતે ઘસતી કે સ્પર્શ કરે છે ત્યારે તે શારીરિક સં* માટે તૈયાર હોવાનો સંકેત છે.

ઘણી સ્ત્રીઓ પ્રેમમાં છે તે સંકેત આપવાના પ્રયાસમાં તેમના વાળ સાથે રમે છે જ્યારે સ્ત્રીઓ તેમના વાળ ખોલે છે અને તેમના વાળને ઠીક કરવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે તેઓ સૂચવે છે કે તેઓ સે** કરવા માટે તૈયાર છે.

જો કે એ વાત પણ સાચી છે કે જ્યારે પણ કોઈ મહિલા તેના વાળ સાથે રમતી હોય ત્યારે તે શારીરિક સં* બાંધવા માંગતી હોય તે જરૂરી નથી તેનો અર્થ એ પણ છે કે તે તમારા પ્રેમમાં છે જ્યારે કોઈ સ્ત્રી કોઈને પસંદ કરે છે.

ત્યારે તે તેની વાત ઈશારામાં કહે છે તેનાથી વિપરિત પુરુષો તેમના પ્રેમને ખુલ્લેઆમ વ્યક્ત કરે છે પરંતુ દરેક સ્ત્રી તેના પ્રેમને ખુલ્લેઆમ વ્યક્ત કરતી નથી જો કે તે ઘણા સંકેતો આપે છે જો કોઈ સ્ત્રી તમારી સાથે વાત કરતી વખતે વારંવાર તમારી નજીક આવે છે.

અને તમને સ્પર્શ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે તો સમજી લો કે તે તમને પસંદ કરે છે જ્યારે પણ કોઈ સ્ત્રી તમારા હાથ-પગને ઘસતી કે મસાલે છે અથવા તમને જોતી વખતે વારંવાર તેના શરીર પર હાથ ચલાવે છે.

ત્યારે સમજો કે તે તમને આમંત્રણ આપી રહી છે ઘણી સ્ત્રીઓ તેમની ગરદન અથવા તેમના હાથને પ્રહાર કરવાનું શરૂ કરે છે આમ કરવાથી તે સૂચવે છે કે તે તમને પસંદ કરે છે અને સે**માં રસ ધરાવે છે.

ઘણી સ્ત્રીઓ પુરૂષોને સંકેતો કેવી રીતે આપવી તે સારી રીતે જાણે છે પરંતુ આ સંકેતોને ક્યારેય ખોટા ન લો જરૂરી નથી કે આ નિયમો દરેક મહિલાને લાગુ પડે તમારે ફક્ત મહિલાઓના હાવભાવ સમજી વિચારીને વાંચવાની જરૂર છે